پاک کو


تولید کننده کفپوش های الاستیکی محیط باز و ورزشی

www.kafpooshpakco.com

مجری کفپوش های گرانولی در جاریز

موارد کاربرد:

1-سالن های ورزشی

2-مهد کودک

3-پارک ها

4-ویلا

کیلومتر18 آزاد راه تهران ساوه_شاهد شهر_شهرک لاله(محمود آباد)_خیابان صنعت

02165446594  واحد فروش