همارایان برنا


راهی برای مکانیزه کردن مجموعه های ورزشی،باشگاهی و سالن های چند منظوره

www.homarayan.com

اتوماسیون مجموعه های ورزشی

ارسال SMS اتوماتیک و دستی

کنترل تعداد جلسات اعضا و انقضا کارت آنها به صورت خودکار

گرفتن عکس پرسنلی

قابلیت اتصال به سخت افزارهای مختلف

صدور انواع بلیط

مربیان و حسابداری

قفل الکترونیکی کمد ها