کانون نرم افزار پارسیان


کنترل آسان و دقیق باشگاه ورزشی

www.parsiansoftware.com

 

 

كانون نرم افزار پارسيان
مركز طرح و توسعه سيستمهاي اتوماسيون اداري ، صنعتي ، كنترلي و امنيتي
مبتكر و طراح سيستمهاي كارت الكترونيكي در مراكز تفريحي ، فرهنگي و ورزشي
نماينده فروش و خدمات صندو قهاي فروشگاهي و سيستمهاي حفاظتي و امنيتي
نرم افزار کنترل باشگاه ورزشی، نرم افزاز کنترل تردد ، مديريت باشگاه ورزشی ، مدیریت مجموعه ورزشی ، نرم افزار باشگاهی ، تغذیه ، سایز گیری ، نرم افزار مجموعه های ورزشی ،
ثبت نام باشگاهی ، مدیریت باشگاه ، کنترل باشگاه ، مدیریت ورود و خروج ، بوفه باشگاه ،
ثبت نام مجموعه ورزشی ، مدیریت باشگاه و مدیریت مجموعه ورزشی ، کنترل تردد اعضاء ، کنترل ثبت نامها ، مدیریت ثبت نامها ، باشگاه ورزشی ، مجموعه ورزشی،قفل لاکر، لاکر، قفل کمد، کمد،تردد،ورودوخروج،سایزگیری،تغذیه،کنترل باشگاه

 

اولین و تنها مرکز تخصصی اتوماسیون مجموعه ها و باشگاه های فرهنگی،ورزشی در ایران

گرفتن عکس فوری در باشگاه به صورت بسیار آست و سریع،توسط دوربین مخصوص

22365531

22378964