قائم اسپرتwww.ghaemsport-co.ir

تولید کننده انواع وزنه های طرح ALEX ،دمبل

6ضلعی طرح MAXWELL،صفحه هالتر و دور لاستیک

طرح IVANKO و تولید کننده انواع وسایل ورزشی

(بدنسازی باشگاهی ،پارکی،خانگی و مبلمان شهری)

تهران-خیابان شهید حسنی(قلعه مرغی)-کوچه محمدی-پلاک 7-واحد4

55253551

09121176712