تولیدی نیک اسپرت یزد


تولید انواع پایه والیبال،پایه بسکتبال،پایه بدمینتون و دروازه های فوتبال و فوتسال و انواع میز پیک پنگ و فوتبال دستی

www.niksportyazd.ir

 

09133554456

035-32342496