بهنود اسپرتفروشگاه:خیابان ولیعصر_پایین تر از میدان منیریه ،شماره 799

55371560

دفترپخش:خیابان ولیعصر_پایین تر از خیابان امام خمینی (ره)_پاساژ المپیک_بالای هم کف_

واحد 8

66951071

09123058913