یاس


تولید کننده کفش های ورزشی و اسپورتی

تبریز بالاتر از سه راهی اهرنرسیده به کافی شاپ وحید/روبه روی سنگبری زاگرس/ کوی صنعتی وحدت

04136370565

09141060451

www.yasshoes.com