کیسان فیزیک گستر


واردکننده،صادرکننده و تولید کننده دستگاه های ورزشی

 

اولین تولید کننده دستگاه های لوله بیضی در ایران

اولین تولید کننده دستگاه های متحرک در ایران

اولین تولید کننده دمبل های شش گوش در ایران

فلکه اول تهران پارس _جنب کلینیک جراحی گلبرگ_پلاک 3

77730169

09195399025

این شرکت از سال 1385در راستای تحقق اهداف تولید تاسیس و کارخانه کیسان فیزیک راه اندازی شد

 www.KFG-sport.com