شرکت سپهرانتهران،خیابان کریم خان زند،خیابان ایرانشهر،خیابان آذر شهر،پلاک 3،طبقه 9

88307279

88785890

88785891

88785892

88785893

www.sepehran-co.org

 

شركت سپهران از بدو تأسيس در سال 1361 رشته اصلي خود را اختصاص به توليد و واردات تجهيزات و دستگاههاي فيزيوتراپي – توانبخشي – هيدرو تراپي ( آب درماني ) - مكانوتراپي- تجهيزات و دستگاههاي ورزشي- بدنسازي و تجهيزات ارتوپدي فني( اندامهاي مصنوعي) داده است و سعي نموده است بهترين دستگاهها و تجهيزات را ارائه نمايد. خوشحاليم كه دراين راه موفق و مورد تائيد و لطف مراكز و متخصصين فيزيوتراپي قرارگرفته ايم، ليست مراكزي كه در اين مدت توسط ما تجهيز وراه اندازي شده است گوياي اين حقيقت مي باشد.ضمن اينكه موفقيت خود را مديون متخصصين ميدانيم كه با راهنمايي هاي خود موجب ارائه بهترين هاي ممكن شده ايم.

بيشترين مراكز درماني كه اين شركت توانسته است تجهيز و راه اندازي نمايد، شامل مراكز توانبخشی هلال احمر ،سازمان بهزيستي كشور، بنياد جانبازان و دانشكده هاي توانبخشي ،كليه دانشگاههاي سراسر كشور و مراكز توانبخشي بيمارستانها مي باشد .

به اعتقاد ما يكي از بهترين پشتوانه هاي اين شركت تأسيس بخش سرويس و خدمات پس از فروش میباشد كه خود را متعهد مي داند. خوشحاليم كه تا اين تاريخ هيچ مركزي نداريم كه تجهيزات فروخته شده به دليل قطعات ولوازم يدكي مشكل داشته باشند .

لیست کامل خدمات شرکت سپهران عبارت است از : تولید کننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی فیزیوتراپی و توانبخشی، توليد و واردات تجهيزات و دستگاه های فيزيوتراپی، توانبخشی، هيدروتراپی، آب درمانی، مكانوتراپی، تجهيزات و دستگاه های ورزشی بدنسازی و تجهيزات ارتوپدی، فنی و تجهيزات و دستگاه های اندام های مصنوعی